Beste gegarandeerde tarieven
Juridische kennisgeving

Het establishment

Bedrijfsnaam: LE NAUTILE

Hoofdkantoor: 21 ALL DES MIMOSAS 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS

RCS: 44171639600011

Bedrijfsvorm: Persoonlijke handelaar

Intracommunautair btw-nummer: FR93441716396

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K € Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - RCS Roubaix in Tourcoing 424761419 00011
Telefoonnummer: 08203203 63 - 0,118 € / min

De inhoud redactioneel
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De site biedt hypertekstlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever akkoord gaat met de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet constant controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

De bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt de persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt ter gelegenheid van hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het mogelijk: algemene statistieken over het verkeer op de site op te stellen; Het verzenden van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever naar de e-mailadressen die door gebruikers zijn verstrekt. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht om persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever op de coördinaten die bovenaan de pagina zijn aangegeven. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich uitschrijven door op de hyperlinks voor afmelden in de verzonden e-mails te klikken. Computers die verbinding maken met de servers van de site, ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling die gewoonlijk "cookies" wordt genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer te identificeren. Mensen die op de site zijn aangesloten, kunnen zich vrij verzetten tegen de registratie van "cookies". Ze kunnen hiervoor de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers er echter op dat in dat geval de toegang tot bepaalde diensten van de site kan worden gewijzigd of zelfs onmogelijk.

De veiligheid van uitwisselingen
De uitgever verbindt zich ertoe alle juridische en technische maatregelen te nemen om de uitwisseling te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden zullen worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever is de houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is met name het geval voor zijn merk (en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

De beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft toegang tot een middelenverplichting in termen van toegankelijkheid van de dienst en zet de nodige structuren op om de Site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te maken. Niettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, in het bijzonder om redenen voor onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan voor de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan een gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou in het bijzonder kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een gebruiker.

Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact opgenomen te hebben met de dienst na verkoop en geen bevredigend antwoord of bij uitblijven van een reactie binnen 60 dagen, kan de klant kosteloos contact opnemen met de toerisme- en reisbemiddelaar, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op de site: www.mtv.travel.

Adres van Consumentenbemiddeling - Bemiddeling in Reistoerisme - BP 80303 - 75823 Paris Cedex 17

Telefonische werving
U heeft de mogelijkheid om u in te schrijven op de oppositielijst naar Bloctel via de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.